VERKIEZINGSPROGRAMMA

Na maanden werken, gesprekken met inwoners, ondernemers, dorpsraden, belangengroepen en nog veel meer mensen, is ons verkiezingsprogramma af. De VVD zet in op verschillende thema’s. Download en lees het verkiezingsprogramma of klik hier om onze losse standpunten door te nemen.

 

1 WONEN EN OMGEVING

Voor de VVD zit de kracht van de gemeente in de 13 kernen. Stuk voor stuk hebben ze een eigen identiteit en ieder verdient daardoor een andere benadering. Het moet aantrekkelijk zijn om in Nieuwkoop te wonen, in zowel de grote als de kleine kernen. Veel Nieuwkopers wonen hier met plezier en dus zet de VVD zich in om de zaken die we allemaal zo waardevol vinden te behouden. Tegelijkertijd willen we als VVD ruimte geven aan groei en vernieuwing en daarvoor moeten we soms keuzes maken.


2 VERKEER EN BEREIKBAARHEID
Voor onze inwoners en bedrijven is bereikbaarheid van groot belang. Ons verkeer moet veilig zijn en tegelijkertijd goed doorstromen. We hebben een centrale ligging en zijn daarnaast landelijk en uitgestrekt en dat zorgt voor uitdagingen.

3 ZORG EN WELZIJN
De VVD wil dat de zorg in Nieuwkoop persoonlijk, goed en betaalbaar is. Wij willen dat binnen de zorg niet de regels maar de inwoner het uitgangspunt is. Dat betekent dat we uitgaan van wat iemand nodig heeft en dat vervolgens helpen organiseren. Met zo min mogelijk rompslomp en door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de situatie van mensen. Sturen op basis van inhoud.

4 ONDERWIJS & CULTUUR
Onderwijs gaat om kansen bieden en die mentaliteit past bij de VVD. We leven in een welvarend land en bieden mensen de mogelijkheid het maximale uit henzelf te halen. Een goede start is wat dat betreft essentieel. Nieuwkoop kenmerkt zich door hechte dorpsgemeenschappen. Scholen vervullen hierin een essentiële rol.

5 VRIJE TIJD, SPORT & RECREATIE
Nieuwkoop biedt veel mogelijkheden voor inwoners om hun vrije tijd met plezier te besteden. We hebben mooie natuur om in te recreëren, een bruisend verenigingsleven en veel aantrekkelijke horeca. De VVD wil deze rijkdom aan mogelijkheden behouden en daarnaast verder uitbouwen door goede initiatieven te ondersteunen.

6 BESTUUR, FINANCIËN & OPENBARE ORDE
De VVD staat voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemers. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers en inwoners en de gemeente is dan ook verplicht dit zuinig en zinnig te besteden. We willen dan ook dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. De geldkraan gaat wat ons betreft alleen open als nut en noodzaak van voorgesteld beleid objectief en helder is onderbouwd en gemotiveerd.

7 ECONOMIE & ONDERNEMEN
Van een bloeiende economie profiteren we allemaal. De ondernemers staan aan de basis hiervan en hen willen we als VVD dus ook zoveel mogelijk ruimte geven. We hebben er een hekel aan als ondernemers onnodig worden belemmerd door allerlei regels. Ondernemers moet je vooral laten ondernemen. Soms ligt er echter ook een actieve rol voor de gemeente om ondernemers te ondersteunen.

8 DUURZAAMHEID 
Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, de VVD realiseert zich dit volop en ziet vooral veel kansen. Wat de VVD betreft is het, om de energietransitie te laten slagen, essentieel dat overheid, inwoners en bedrijven samen optrekken; we hebben allemaal een verantwoordelijkheid en daar gaan we voor.