• VERKIEZINGSPROGRAMMA

  Na maanden werken, gesprekken met inwoners, ondernemers, dorpsraden, belangengroepen en nog veel meer mensen, is ons verkiezingsprogramma af. De VVD zet in op verschillende thema’s. Download en lees het verkiezingsprogramma. Lees verder

 • VVD stemt tegen compromis Vomar

  20 oktober − De VVD heeft donderdagavond tegen het door B&W voorgestelde scenario C gestemd. Het compromis met Vomar en Hoorne Vastgoed versterkt het huidige centrum niet doordat het winkellint van Ter Aar hierdoor nog verder wordt uitgerekt. Daarnaast zou de voorgestelde tijdelijke vestiging achter de Intratuin van maar liefst vijf jaar zeer schadelijk zijn, en ten derde is de verkeersimpact van deze grootschalige ontwikkelingen onvoldoende onderzocht. Kortom; wat de VVD betreft een plan wat Ter Aar niet versterkt, met te veel onduidelijkheden, en te weinig draagvlak. Lees verder

 • Een zetel erbij!

  22 maart − Een zetel erbij! 2621 inwoners hebben gisteren op de VVD gestemd en dat leverde 4 zetels op. Veel meer mensen stemden VVD in vergelijking met 2014 (20% om 14%) en deze stijging was dan ook het grootste van alle partijen. De VVD feliciteert het CDA, eveneens met een zetel winst, en SBN en NN, die gelijk bleven maar procentueel iets erbij wonnen. Iedereen bedankt voor de steun en het vertrouwen en met veel enthousiasme gaan we aan de slag voor Nieuwkoop! Lees verder

 • Stop op ontwikkeling Supermarkten Intratuin

  19 maart − Stop op ontwikkeling Supermarkten Intratuin Woensdagmorgen is bekend geworden dat de raad van Nieuwkoop heeft ingestemd met het nemen van een voorbereidingsbesluit om de mogelijke komst van supermarkten bij de Intratuin te voorkomen. Op initiatief van VVD, CDA, Natuurlijk Nieuwkoop, SGP-Christenunie en Fractie Mur is aan dit besluit gewerkt. Concreet betekent dit dat er gedurende een jaar geen supermarkten geëxploiteerd mogen worden en het bestaande bestemmingsplan gaat worden herzien. In de tussentijd moet de gemeente in gesprek met de ontwikkelaar om andere mogelijkheden voor de locatie te bekijken. Vanuit de politieke partijen zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid, over de leefbaarheid en vitaliteit van het centrum en over de wenselijkheid van een nieuwe supermarktlocatie in de kern Ter Aar. Afgelopen weken is er in beslotenheid gewerkt aan het voorbereidingsbesluit. Donderdag 8 maart is dit besluit met 12 stemmen voor (Natuurlijk Nieuwkoop, CDA, VVD, SGP-Christenunie en de Fractie Mur) en 7 stemmen tegen (SBN en D66) aangenomen. De partijen roepen het College op om direct te starten met de gesprekken met de projectontwikkelaar om het project definitief van de baan te krijgen. Volgens de initiatiefnemende politieke partijen moet er geluisterd worden naar de brede roep vanuit de gemeenschap tegen de ontwikkeling van een nieuwe supermarktlocatie. De veiligheid van de Kerkweg, de versnippering van het winkelbestand in Ter Aar, de zorgen vanuit de omwonenden, en de gevolgen voor de ander winkelcentra in de gemeente hebben ervoor gezorgd dat de partijen op korte termijn tot dit plan zijn gekomen. Lees verder

 • Eerste Campagnevlog - Campagneaftrap

  31 januari − Eerste Campagnevlog - Campagneaftrap met de Staatssecretaris Lees verder

 • Campagne van start!

  28 januari − Tijdens haar Nieuwjaarsreceptie bij Restaurant Tijsterman heeft VVD Nieuwkoop dinsdagavond met nog 57 dagen te gaan tot de verkiezingen haar campagne afgetrapt. Tijdens de bijeenkomst die samen met de VVD afdelingen van Kaag & Braassem en Alphen aan den Rijn werd georganiseerd sprak ook Tamara Venrooy van Ark, de staatssecretaris van sociale zaken, de aanwezigen toe. Lees verder

 • Betaalbaar bouwen voor Jong en Oud

  15 januari Lees verder

 • VVD Nieuwkoop stelt kandidatenlijst vast

  28 november − Maandag 27 november is tijdens de Algemene Ledenvergadering van VVD Nieuwkoop de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. De lijst heeft in totaal maar liefst 30 kandidaten. Lees verder

 • VVD-er Tom de Kleer (19) jongste lijsttrekker van Nederland

  02 november − De VVD Nieuwkoop heeft maandagavond in haar algemene ledenvergadering Tom de Kleer aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Tom is 19 jaar en sinds september vorig jaar raadslid. Lees verder

 • Tom de Kleer als VVD raadslid in de Nieuwkoopse gemeenteraad

  14 september − Tom de Kleer (18 jaar) zal Paul Platen opvolgen als VVD raadslid in de Nieuwkoopse gemeenteraad. Lees verder

 • VVD levert Paul Platen als kandidaat voor vacante wethouderspost

  30 augustus − De VVD is ingegaan op een uitnodiging van SBN en D66 om toe te treden tot het college. De VVD is bereid tot collegedeelname met inachtneming van een aantal punten, waarop zij in de resterende periode resultaat wil boeken. Lees verder

 • VVD: maak zichtbare afweging tussen lokale belastingdruk en voorzieningenniveau

  04 juli − Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stelde de VVD de lokale lastendruk aan de orde. Zeker voor ondernemers ligt met name de OZB -in vergelijking met de regio- op een bovengemiddeld niveau. De VVD vindt dat een voor inwoners zichtbare afweging tussen belastingdruk en voorzieningenniveau, zoals sporthallen, groen en wegen, moet plaatsvinden. De kans dat die discussie gevoerd zal worden, is groter geworden nu het kabinet de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied op de politieke agenda heeft gezet. Als gemeenten meer te zeggen krijgen over de belastingen, die zij inwoners opleggen, zullen zij ook duidelijk moeten maken wat daar tegenover staat. Lees verder

 • Standpunten VVD tijdens besluitvormende raad over huisvesting statushouders, geheime stukken en onderzoek SWA

  22 april − De raadsvergadering van afgelopen donderdag 21 april stond in het teken van besluitvorming over huisvesting en integratie van statushouders, het geheimhouden van antwoorden op vragen van de VVD en een opzienbarend rapport over de kritieke situatie bij de sociale werkplaats (SWA) in Alphen. Lees meer over de standpunten van de VVD. Lees verder

 • Schrijf jij 30 maart mee aan het verkiezingsprogramma van de VVD?

  12 maart − Op 30 maart organiseren de lokale VVD netwerken uit Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nieuwkoop en Waddinxveen een bijeenkomst waarin jij je inbreng kunt geven voor het verkiezingsprogramma van de landelijke VVD. De avond is onder leiding van Jan Anthonie Bruijn (voorzitter van de commissie voor het verkiezingsprogramma en tevens senator in de Eerste Kamer). Lees verder

 • Themabijeenkomst VVD-fractie op 21 maart 2016

  11 maart − Dit is uw kans: ga in gesprek met de VVD-fractie over Economie en Toerisme in Nieuwkoop. De VVD-fractie wil -halverwege de raadsperiode- haar speerpunten voor de komende tijd bepalen. Dat willen wij doen in gesprek met u: inwoners, ondernemers en organisaties in Nieuwkoop. Prikkelende stellingen over de thema’s Economie en Toerisme. Kom naar onze bijeenkomst op maandag 21 maart a.s. om 20.30 uur, Zus & Zo, Kerkstraat 10 in Nieuwveen. Lees verder

 • VVD roept inwoners op naar de informatie-avond huisvesting statushouders te komen

  26 februari − Door de grote toename van statushouders, die onze gemeente moet huisvesten, is de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar mogelijke locaties waar snel extra wooneenheden gerealiseerd kunnen worden. Het gaat om: Nieuwkoop (Het Koetshuis), Nieuwveen (Teylerspark, De Verwondering en A.H. Kooistrastraat), Ter Aar (Middelweg), Langeraar (Vivero en Damstaete) en Zevenhoven (Stationsweg). De uitkomst van dit onderzoek wordt de komende twee weken per locatie gepresenteerd tijdens een informatie-bijeenkomst. U kunt op deze avond binnenlopen voor al uw vragen, aandachtspunten of gewoon voor een gesprek met aanwezige raadsleden. Lees verder

 • VVD breekt lans voor minder regels tijdens besluitvormende raad

  23 februari − De VVD-fractie heeft tijdens de besluitvormende raad een lans gebroken voor minder regels bij het indienen van ideeën uit de Nieuwkoopse samenleving. Volgens de VVD werpen de voorgestelde 14 (veertien !) algemene criteria een hoge drempel op voor inwoners om met ideeën te komen. Daarom werd een amendement ingediend om dat aantal terug te brengen tot 5. Lees verder

 • VVD-fractievergadering maandag 15 februari 2016

  12 februari − De fractievergaderingen van de VVD zijn openbaar. De VVD-fractie nodigt belangstellenden van harte uit voor haar vergadering op maandag 15 februari. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis te Nieuwveen (Teylersplein 1) en start om 20.00 uur. Bent u geïnteresseerd of wilt u een onderwerp met de VVD-fractie bespreken? U bent van harte welkom. Meld u dan aan via de fractievoorzitter Paul Platen (06 – 223 989 75 of mr.pplaten@gmail.com). Lees verder

 • Vrij liggend fietspad Zevenhovenseweg

  02 februari − De VVD is blij met steun van inwoners voor de aanleg van een veilige fietsroute op de Zevenhovenseweg. In 2015 is daartoe op ons initiatief raadsbreed een motie aangenomen, die B&W oproept zich maximaal in te spannen voor een vrij liggend fietspad. Die oproep geldt wat ons betreft nog steeds. Lees verder

 • VVD-fractievergadering maandag 1 februari 2016

  31 januari − De VVD-fractie nodigt belangstellenden van harte uit voor haar vergadering op maandag 1 februari. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis te Nieuwveen (Teylersplein 1) en start om 20.00 uur. Bent u geïnteresseerd of wilt u een onderwerp met de VVD-fractie bespreken? U bent van harte welkom. Meld u dan aan via de fractievoorzitter Paul Platen (06 – 223 989 75 of mr.pplaten@gmail.com). Lees verder