Betaalbaar bouwen voor Jong en Oud

Onder leiding van VVD-wethouder Paul Platen is een voortvarende start gemaakt met het nieuwe woningbouwproject ‘Buytewech-Noord’ in Nieuwkoop. Wat de VVD betreft pakken we nu door. Vanuit de hele gemeente is er veel vraag naar nieuwe woningen.  Veel Nieuwkopers zijn  de afgelopen jaren vertrokken naar omliggende gemeenten omdat zij hier geen betaalbare woning konden vinden. De VVD wil hen de kans geven om terug te keren en daarnaast starters, voor wie het steeds moeilijker wordt om een huis te vinden, de kans geven om in deze gemeente te blijven wonen. Het project Buytewech-Noord, gelegen aan de noordrand van de kern Nieuwkoop, kan een belangrijke bijdrage leveren aan die uitdaging. Wethouder Platen: ‘Buytewech-Noord wordt een bijzondere, gevarieerde woonwijk, die anders wordt dan andere woonwijken. De komende maanden zal samen  met inwoners nagedacht worden over de kansen van deze nieuwe wijk.’ De VVD vindt het belangrijk dat er in deze wijk verschillende prijsklassen en verschillende woningtypen gebouwd gaan worden, zodat jong en oud, starters en doorstromers, hier straks terecht kunnen. Ook de verkeersontsluiting en behoud van het Park ‘Buytewech’ verdienen de komende tijd de aandacht.