VVD levert Paul Platen als kandidaat voor vacante wethouderspost

De VVD is ingegaan op een uitnodiging van SBN en D66 om toe te treden tot het college. De VVD is bereid tot collegedeelname met inachtneming van een aantal punten, waarop zij in de resterende periode resultaat wil boeken.

Tot deze punten behoren onder meer:

-         het stimuleren van particuliere bouwinitiatieven;

-         een integraal plan voor dorpscentrum Nieuwkoop;

-         een voortvarende aanpak van landbouw- en zwaar vrachtverkeer door de dorpskernen.

 

De VVD is verheugd dat de huidige fractievoorzitter Paul Platen de vacante wethouderspost wil invullen. Wij beseffen dat dit een uitdagende klus is, gezien de belangrijke dossiers die op korte termijn aan de orde komen.

 

Paul Platen zal tijdens de besluitvormende raad van 15 september a.s. worden voorgedragen als wethouder. Zijn portefeuille bestaat uit de onderdelen ruimtelijke ontwikkeling, economie, werk en inkomen en de sociale werkplaats.

 

VVD Nieuwkoop