Themabijeenkomst VVD-fractie op 21 maart 2016

Dit is uw kans: ga in gesprek met de VVD-fractie over Economie en Toerisme in Nieuwkoop. De VVD-fractie wil -halverwege de raadsperiode- haar speerpunten voor de komende tijd bepalen. Dat willen wij doen in gesprek met u: inwoners, ondernemers en organisaties in Nieuwkoop. Prikkelende stellingen over de thema’s Economie en Toerisme. Kom naar onze bijeenkomst op maandag 21 maart a.s. om 20.30 uur, Zus & Zo, Kerkstraat 10 in Nieuwveen.

Aanpak:

In gesprek met de deelnemers van de bijeenkomst wordt bepaald wat nodig om de economische en toeristische aantrekkingskracht van de gemeente Nieuwkoop te vergroten.

 

1. Algemene introductie van de avond door Paul Platen.


2. Korte inleiding van het onderdeel Economie door Jan Hardenberg.

 

3. Discussie in groepen over het onderdeel Economie 

Er wordt gediscussieerd over de stelling:

 

Het is 5 voor 12 als het gaat om werken en winkelen in onze gemeente Nieuwkoop !

  

4. Plenaire terugmelding door de rapporteurs
    Eventueel verhelderende vragen door deelnemers
    Plenair stemmen over de verbetersuggesties
    van 
iedere groep   
 

PAUZE (5 minuten)

 

5. Korte inleiding van onderdeel Toerisme door Quinten van Dobben.

 

6. Discussie  in drie groepen over het onderdeel Toerisme.

Er wordt gediscussieerd over de stelling:

 

    Toerisme is gewoon een zaak van ondernemers!

 

7. Plenaire terugmelding door de rapporteurs, evt. vragen en stemming.

 

8. Afsluiting door Paul Platen.

 

Tijdpad themabijeenkomst

Start 20.30 uur

 

Algemene introductie                             

Korte inleiding Economie                        

Discussie onderdeel Economie                 

Plenaire terugkoppeling en stemming       

 

Pauze                             omstreeks 21.20 uur – 21.25 uur                      

 

Korte inleiding Toerisme                         

Discussie onderdeel Toerisme                 

Plenaire terugkoppeling en stemming       

 

Afsluiting                                         omstreeks 22.15 uur

 

 

9. Nazorg

Alle deelnemers krijgen een korte samenvatting van de themabijeenkomst digitaal toegezonden.  De VVD-fractie beoordeelt de diverse suggesties/ideeën van de discussiegroepen en koppelt (in de samenvatting) terug wat ermee wordt gedaan.