Vrij liggend fietspad Zevenhovenseweg

De VVD is blij met steun van inwoners voor de aanleg van een veilige fietsroute op de Zevenhovenseweg in Zevenhoven. In 2015 is daartoe op ons initiatief raadsbreed een motie aangenomen, die B&W oproept zich maximaal in te spannen voor een vrij liggend fietspad. Die oproep geldt wat ons betreft nog steeds.

Uiteraard blijven wij de aanleg van een veilige fietsroute bepleiten bij de VVD-Statenfractie en de VVD-Gedeputeerde voor verkeer en vervoer.  


Met betrekking tot het burgerinitiatief zijn wij van mening, dat politiek en inwoners  dienen te handelen vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid. De politiek via de politiek/bestuurlijke weg, inwoners door bijvoorbeeld het initiatief tot een petitie te nemen. Dat houdt rollen zuiver en dient de zaak.